Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

  1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

111 koraka prema demokraciji i ljudskim pravima

Ovaj priručnik namjenjujemo onima koji žele poraditi na obrazovanju za demokraciju i ljudska prava u školi i  drugim, neformalnim oblicima obrazovanja. Stoga se obraćamo nastavnicima i drugim potencijalnim  voditeljima predloženih aktivnosti u različitim edukativnim programima (nevladinih organizacija, stručnih udruga, edukacijskih centara, sindikata, političkih stranaka i  državne uprave).
Priručnik je složen tako da povezuje učenje za demokraciju (često koristimo i europski promoviran pojam “učenje za demokratsko građanstvo”) s učenjem za ljudska prava.

Na objedinjavanje tih dvaju područja koja se često promatraju kao zasebna i uče odvojeno motivirale su nas naše i međunarodne rasprave o obrazovnim politikama, te deklaracije UNESCO-a  i nekih istaknutih  mreža nevladinih organizacija kao što je DARE (Antwerpenska deklaracija) o uzajamnoj povezanosti učenja za ljudska prava i učenja za demokraciju. Više o tome naći ćete u zadnjem dijelu udžbenika – Prilozima.

U ovom smo priručniku također nastojali objediniti sva naša dosadašnja iskustva u edukaciji prosvjetnih djelatnika, kao i iskustva nekih istaknutih stručnjaka širom svijeta,  vrsnih praktičara u području obrazovanja za ljudska prava i demokraciju.
Strategije razvoja demokratskog društva nužno uključuju odgoj i obrazovanje – ili suvremenijim jezikom UČENJE - kao odlučujući čimbenik za pokretanje, funkcioniranje ili unapređenje željenog procesa demokratizacije. Mlade generacije morale bi školovanjem (ili posebnim programima obrazovanja odraslih) stjecati socijalnu kompetentnost, tj. razviti stavove, vještine i znanja koje im omogućuju da postanu aktivni/djelatni građani. Priručnik je namijenjen učenju mladih u dobi od 13 do 25 godina, a dakako da ga je moguće koristiti i u edukaciji odraslih.

Ovdje smo stoga prezentirali manje teorijski, a više praktičan pristup učenju ljudskih prava i demokracije.
Kroz velik broj vježbi i aktivnosti, rad u parovima  i različitim oblicima grupnih struktura, scenarije, igre uloga, diskusije i kreativne  igre naglašava se iskustvena i participativna interaktivna metoda učenja kojom nastaje refleksija i spoznaja. Mozaik ključnih pojmova i vještina koji se ovdje nudi čini osnovu kurikuluma, a  na vama je da odaberete one koji najviše odgovaraju vašim potrebama, odnosno potrebama vaših učenika/polaznika.

Materijal i koraci u priručniku složeni su na temelju toga kako ljudi najčešće razvijaju svoje pojmove o društvenim vrijednostima. Koraci koji su ovdje naznačeni ne moraju biti izvedeni baš tim istim slijedom, od prvog do posljednjeg, ali oni govore da je to stupnjevit proces kojim se mogu izgraditi socijalna osjetljivost i smisao za zajedničke, opće interese.Želite li nabaviti knjigu - obratite nam se izravno telefonom/faxom ili mailom. Mi ćemo vam knjigu dostaviti prema dogovoru.

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_2_link_0