Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

  1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_2_link_0

Projekt

Škola aktivnog građanstva - za mlade i odrasle 2003/2004. - akcija "Što možemo učiniti za lokalnu zajednicu?" uz potporu Academy for Educational Development (AED) u okviru CroNGO programa sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

Definiranje problema (potrebe naše ciljne zajednice)

Projekt koji ovdje provodimo usmjeren je na Dubravu, rubno područje Zagreba. Opseg i narav problema koji pogađaju mlade i odrasle u toj zajednici uvidjeli smo tijekom rada 2000-2001. godine.

Mladi Dubrave svjedoci su i sudionici gospodarskih, migracijskih i kulturnih promjena u svojem neposrednom okruženju kojeg čini veliki broj manjinskih skupina (često nazvanih zavičajne skupine - a to su Romi, prognanici iz Bosne, bilo Hrvati bilo Bošnjaci, zatim izbjeglice s Kosova:Hrvati Janjevci, Albanci i Makedonci, te doseljenici iz Slavonije, Zagorja, Dalmacije) i marginaliziranih skupina (ruralno, nezaposleno, neobrazovano stanovništvo). Po uzoru na odrasle (svoje roditelje, rodbinu i susjede) mladi razvijaju potrebe i oblike preživljavanja pod svaku cijenu što često dovodi do socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja. S druge strane ti isti uvjeti i problemi stimuliraju potrebu prihvaćanja proakitvnih životnih strategija, bržeg donošenja odluka i prihvaćanja izazova, veću inicijativnost i aktivnost, fleksibilniju suradnju s drugima, reorganizaciju ponašanja u smjeru veće otpornosti na problemske situacije. I upravo u tome vidimo šansu za uspješnu primjenu ovoga projekta.

Uzimajući u obzir postojeće životne uvjete i usmjerivši se na povećavanje razvojnih šansi mladih (kroz sudjelovanje i vježbanje proaktivnih životnih strategija, vještina donošenja odluka, prihvaćanja problemskih situacija kao dijela životnih izazova, poticanja inicijativnosti i suradnje te samoorganiziranja na lokalnoj razini) Mali korak je potaknuo programe koji su s obzirom na iskustva u njihovoj provedbi tijekom ranijeg perioda pokazali najuspješnijima.

Specifičnost našega pristupa proizlazi iz polazišta da je rad na osnaživanju marginaliziranih grupa u lokalnoj zajednici najjednostavniji preko škole. Okupljanje građana kao roditelja i lokalne uprave putem škole na pitanjima od zajedničkog interesa, a povezano s razvojnim potrebama i budućnošću njihove djece – omogućava kreiranje atmosfere zajedništva koji je snažan motiv za angažiranje građana. To je ujedno stvaranje i tzv. sigurnog mjesta, tj. polja mogućnosti za povezivanje ljudi u lokalnoj zajednici. Sintagmu škola-mladi-zajednica koristimo kao 'alibi' za okupljanje zainteresiranih roditelja sa svim njihovim socijalnim ulogama (nezaposleni, poduzetnici, neobrazovani, stručni…) i stručnih institucija, političkih i javnih djelatnika koji podržavaju konkretne akcije mladih koji za to imaju inicijative, ideje, vrijeme, energiju i snažnu volju.

Osnovna ideja/cilj projekta

Osnovni cilj ovog projekta je promicanje socijalnog učenja, političke svjesnosti i građanskog djelovanja mladih i odraslih na razini lokalne zajednice (Gornja i Donja Dubrava), tako da se u slobodno vrijeme u zaštićenom prostoru škole organizira strukturirano učenje socijalnih vještina (učenika i roditelja kao građana) sa zajedničkim definiranjem problema koje vide u svom okruženju i planiranjem konkretne akcije u koju uključuju građane u Dubravi (svoje susjede), lokalnu upravu, policiju i druge javne službe, stručne institucije i kulturne i javne djelatnike.

O tome kako su sami učenici inicirali svoju prvu akciju - javni forum/tribinu "Što činimo za Dubravu – što Dubrava čini za nas" čitajte u njihovoj informaciji o projektu koju su dobili svi pozvani na prvi forum.

Provedba projekta: rezultati i postignuća

Projektni tim uspostavio je suradnju s 5 srednjih škola: 4 iz Dubrave i jednom iz centra grada koju pohađaju mladi iz Dubrave. Najprije je napravljena prezentacija projekta na sjednicama nastavničkih vijeća ovih škola, snimljeno stanje zainteresiranosti učenika (onih koji žive u Dubravi) za uključivanje u takvu izvannastavnu aktivnost (anketa) te su formirane grupe učenika s kojima je započeo rad.
Navedeni je cilj primarno ostvaren kroz kontinuirani rad s četiri grupe mladih i jednom skupinom roditelja iz Dubrave iz čega su proizašle tri njihove građanske inicijative, tri paralelna podprojekta: javni forum/tribina "Volim Dubravu", istraživanje, upoznavanje i povezivanje zavičajnih skupina "Živjeti u Dubravi" te akcija zbrinjavanja napuštenih životinja "I životinje vole živjeti u Dubravi".

Na radionicama s mladima naglasak je bio na promjeni motrišta na probleme u lokalnoj zajednici putem svladavanja vještina konstruktivnog rješavanja problema što uključuje i vježbe komunikacije, procesiranje i strukturiranje međusobnih odnosa te strategije planiranja zajedničke akcije. Te aktivnosti su strukturirane u smjeru jačanja osjećaja samopoštovanja i ljudske vrijednosti, uočavanja pozitivnih osobina drugih, razvoja međusobnog povjerenja i podrške, razvoja osjećaja osobne odgovornosti, preuzimanja trajnijeg odgovornog ponašanja prema zajednici, te povezivanja osobnog sa zajedničkim interesima. I konačno, postignuto je u planiranim akcijama povezivanje škole i lokalne zajednice.

Što je postignuto? Da li je i kako unaprijeđena kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici? Koje su se pozitivne promjene dogodile?
Ovdje su prikazani rezultati i postignuća, povezano s tri inicijative mladih, tri njihove akcije podprojekta.

  1. 1.Organiziranjem tribine "Volim Dubravu" (i putem medijske prezentacije svog "projekta", tiskanog letka i izradom "sendvič-plakata") mladi su prvi put u Dubravi uspjeli okupiti sve relevantne sudionike života lokalne zajednice i javno postaviti pitanja koja su ih zanimala predsjednicima Vijeća gradskih četvrti Gornje i Donje Dubrave, predstavnicima Policijske Postaje Dubrava, predstavnicima sportskih organizacija, Centra za socijalnu skrb, svojim pop-ikonama iz Dubrave (Prljavo kazalište), pravobraniteljici za dječja prava i svojim profesorima.

  2. 2. Kroz radionice akcijskog planiranja mladi iz škole INOVA napravili su svoj vlastiti kulturni podprojekt "Živjeti u Dubravi" koji uključuje istraživanje života pojedinih zavičajnih skupina u Dubravi i njihovo međusobno povezivanje. Kroz intervjue i snimanje odgovora svojih susjeda i rodbine iz različitih zavičajnih skupina napravili su dokumentarni film o životu različitih ljud u Dubravi i razlikama između njihovaih kulturnog kontekst. Takvim su aktivnostima prevladavali svoje vlastite predrasude o drugim zavičajnim skupinama i radili na razbijanju socijalne zatvorenosti članova svojih skupina. Prikazivanjem filma u javnome prostoru na koji su pozvani svi njihovi vršnjaci iz škola, svi protagonisti iz dokumentarca te ponovno odgovorni ljudi iz lokalne uprave (promocija filma je bila 27.5.2004.) naglašava se vrijednost suživota različitih zavičajnih skupina na prostoru lokalne zajednice te istodobno pruža mogućnost pojedinim građanima da artikuliraju svoje potrebe kao stanovnici Dubrave.

  3. 3. Mladi Veterinarske škole pokrenuli su inicijativu za zbrinjavanje napuštenih životinja u Dubravi, tiskanjem info-letka s podacima o ambulantama i prihvatilištima za životinje na području grada –što je uključivalo posjet i povezivanje s nevladinim udrugama "Prijatelji životinja" i "Noina arka", nakon čega se 4 učenika uključilo u volonterski rad u tim udrugama.

Naposljetku, izradom WEB stranice i izradom filma mladi su, zajedno s projektnim timom neprofitne organizacije "Mali korak"- omogućili javnu prezentaciju jednog uspješnog modela dobre prakse građanskog djelovanja i interkulturalnog, socijalnog učenja na razini lokalne zajednice.