Centar za kulturu mira i nenasilja

Aktivnosti

Glavne aktivnosti centra su:

 1. organiziranje i stručno vođenje radionica, tečajeva, seminara, savjetovanja i okruglih stolova>.

 2. izrada programa edukacije i provedba edukacije za različite grupe korisnika

 3. formiranje suradničkih timova za edukaciju, medijaciju i facilitaciju

 4. osnivanje grupa ili mreže trenera mirovne edukacije (ili edukacije za ljudska prava)

 5. objavljivanje prikladne literature (brošura, biltena, priručnika>)

 6. prikupljanje, razmjena i prijevodi knjiga iz područja ljudskih prava i obrazovanja za demokratsko građanstvo te područja kulture mira i nenasilja

Dosadašnji projekti

U razdoblju od 1996. do 2008.godine:

 1. Miroljubivo rješavanje problema u školi, mladi za mlade i ublažavanje trauma, 5-godišnji projekt - od 1996 do 2001. god., uz potporu UNICEFa

 2. Nenasilno rješavanje sukoba u školi, 3-godišnji projekt - od 2002 do 2004. god. uz potporu Ureda za udruge vlade RH

 3. Program rješavanja sukoba za uvođenje obrazovanja za ljudska prava u osnovne i srednje škole, kalendarska godina 2003., uz potporu Matra Kap Small Grants Nizozemskog veleposlanstva

 4. Program socijalnog učenja za kulturu mira, demokracije i ljudskih prava, školska godina 2003/2004., uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

 5. Škola aktivnog građanstva - za mlade i odrasle 2003/2004. - akcija "Što možemo učiniti za lokalnu zajednicu?" uz potporu Academy for Educational Development (AED) u okviru CroNGO programa sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

 6. Edukacija za ljudska prava i demokratsko građanstvo za učitelje, učenike i roditelje, kalendarska godina 2004. uz potporu Friedrich Ebert Stiftung

 7. Interkulturalno učenje na razini lokalne zajednice: inicijative mladih protiv rasizma, nacionalizma i diskriminacije, kalendarska godina 2004. uz potporu Matra Kap Small Grants Nizozemskog veleposlanstva

U 2009. godini radimo na tri usporedna programa odnosno projekta:

 1. Program Ljudska prava i civilna kultura u školi provodi se uz potporu Ministarstva obrazovanja znanosti športa. Cilj je toga programa strukturirano učenje socijalnih vještina za nastavnike, učenike i roditelje, kojima oni stječu socijalnu kompetentnost za sudjelovanje u oblikovanju osobnog i društvenog života te stvaranje socijalnog kapitala, za unapređivanje vlastitih inovacijskih potencijala i bolji ulazak na tržište rada, promicanje vrijednosti ljudskih prava i demokracije, te kulture tolerancije i mira. 

 2. Program se provodi kroz sustavnu cjelogodišnju edukaciju putem radionica i seminara na tri razine:

 3. -edukacija nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola u području učenja civilne kultura i ljudskih prava za djecu, mlade i odrasle, čime se oni osposobljavaju za samostalno vođenje daljnje edukacije, prema priručniku Za roditelje (Mali korak, 2008.)

 4. -vršnjačka edukacija, kojom sami učenici educiraju svoje vršnjake u području demokracije i ljudskih prava te nenasilnog rješavanja sporova prema priručniku Za Svemire (Mali korak, 2007.)

 5. -edukacija roditelja kojom roditelji stječu roditeljske kompetencije i tzv. kompetencije aktivnog participatornog roditeljstva

 6. Program se provodi na području cijele Hrvatske, u Zadarskoj, Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu.

 7. Programom je obuhvaćeno oko 110 nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca, oko 150 učenika osnovnih i srednjih škola i oko 60 roditelja.

 8. Program se prati i supervizira u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

 9. Projekt Edukacija za medijaciju u školi provodi se uz potporu Ministarstva obrazovanja znanosti športa. Projekt je usmjeren na edukaciju stručnih suradnika i nastavnika za ŠKOLSKU MEDIJACIJU odraslih te osposobljavanje djece i mladih za dijalog i mirno rješavanje sukoba učenjem vještina nenasilne komunikacije i VRŠNJAČKE MEDIJACIJE. Uz to, projektom se uspostavljaju održive strukture za prevenciju i rješavanje sukoba u školi kroz osnivanje Kluba medijatora u 4 osnovne škole.

 10. Projekt se provodi kroz održavanje senzibilizacijskih i dubinskih kurseva/seminara za stručne suradnike i nastavnike škola u 4 županije (Križevačko-koptivnička, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska i Grad Zagreb), te sustavnim treningom za vršnjačku medijaciju koji se provodi u 4 škole, uz supreviziju. Projekt se provodi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, te županijskim vijećima stručnih suradnika i vijećima odgoja za demokratsko građanstvo i ljudska prava.

 11. Projekt Potpora demokratizaciji roditeljstva i razvoju  roditeljske kompetencije provodi se uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Cilj je projekta da se kroz sustavnu edukaciju osposobe roditelji djece polaznika osnovnih i srednjih škola za aktivno participativno roditeljstvo koje uključuje stjecanje partnerskih roditeljskih kompetencija, socijalnih kompetencija te kompetencija za demokratsko građanstvo.

 12. Projekt polazi od društveno-političkog aspekta roditeljske uloge, ne zapostavljajući ni dosada tematizirane stručne aspekte najčešćih problema roditelja s djecom (psihosocijalni, pedagoški ili odgojni i zdravstveni). Kolikogod da je rađanje i odgoj djece duboko osobna stvar, vjerujemo da to nije privatni pothvat, nego društveno odgovoran čin.

 13. Zagovaramo shvaćanje roditeljstva kao neodvojivog od aktivnog građanstva: a to je moguće tako da se s roditeljima u školama (u izvannastavno vrijeme) radi na njihovim roditeljskim kompetencijama u koje je nužno integrirati i razvijanje kompetencija demokratskog aktivnog građanstva (njih i njihove djece).

 14. Djeca već sudjeluju u mnogim projektima koji zahtijevaju njihovo povezivanje s čelnicima lokalne uprave, susjedima, različitim tvrtkama, a katkada uključuju i roditelje. Ali u tim se projektima ne dotiče društveno-politički aspekt roditeljske uloge - ne radi se dovoljno na činjenici da se stavovi i vrijednosti djece i mladih o ljudskim pravima i društvenoj zajednici formiraju u obiteljima.

 15. Projekt obuhvaća dvije vrste edukacija: trening za trenere-voditelje rada s roditeljima i edukaciju roditelja u dogovorenim obrazovnim programima (roditelji zajedno s nastavnicima rade odabir i kombinaciju tema) - prema našem priručniku Za roditelje.

Kalendar aktivnosti

 1. Što smo sve radili proteklih godina.

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

 1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_2_link_0