Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

 1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_2_link_0

Što jedna mala nevladina (grass-root) organizacija evidentira kao značajan događaj?

Najznačajniji događaji za nevladinu organizaciju su dobiveni i realizirani veliki, dugoročni projekti, zatim priznanja na nacionalnoj i internacionalnoj razini u vidu uključivanja naše organizacije u europske edukacije ili networke, ili pozivi na značajne konferencije kao i prilika da prezentiramo svoj rad na nekome skupu ili pak da se uključimo u koordinirane akcije civilnih inicijativa i damo svoj doprinos. Ovdje su spomenuti samo neki od primjera svrstani u tri kategorije:

I.

 1. U razdoblju od 1995.- 2001. godine Mali korak dobiva povjerenje i financiranje od strane UNICEF-a za provedbu projekta "Miroljubivo rješavanje sukoba u školi" u ratom postradalim područjima Hrvatske, kasnije područjima dvosmjernog povratka prognanika i izbjeglica. U provedbu je tijekom tog vremena bilo uključeno oko 90 osnovnih škola, 3700 djece od 7 do 14 godina i 331 nastavnik/učitelj.

 2. Od 1998. do 2002. godine Mali korak radi taj isti program u osnovnim školama općine Bihać i Bosanska Krupa, a po pozivu Danskog Crvenog križa. Program je prošlo 2300 učenika/ca, 169 nastavnika, 485 roditelja (u 27 roditeljskih grupa), s kojima je radilo 27 nastavnika. 8. 07. 2003. predan je Inger Aggar, ekspertu za evaluaciju psihosocijalnih programa na Balkanu, evaluacijski izvještaj rađen prema uobičajenim međunarodnim standardima.

 3. º Od 2001. do 2004. Ured za udruge Vlade RH financira 3-godišnji projekt "Nenasilnog rješavanja sukoba za djecu i mlade" kojeg provodi Mali korak u osnovnim i srednjim školama na području cijele Hrvatske.

II.

 1. 1996. godine na međunarodnoj konferenciji Komisije za obrazovanje Vijeća Europe u Dubrovniku (tema "Kulturne različitosti, sukob i suradnja") – u ime nevladinog sektora Maja Uzelac u plenarnom dijelu ima izlaganje "Mirovno obrazovanje".

 2. 1996. godine Maja Uzelac je pozvana u međunarodni trenerski tim kao jedna od voditeljica i facilitatorica velikog međunarodnog seminara “Sukob i komunikacija" za profesore srednjih i visokih učilišta iz Srednje i Istočne Europe u Budimpešti.

 3. 1997. godine u ime "Malog koraka" Maja Uzelac je pozvana da govori na Američkoj nacionalnoj konferenciji o rješavanju sukoba u Pittsburghu (tema: "Možemo li učiniti nešto više mi iz bivše Jugoslavije").

 4. 7 - 12.11. 2000. organizacija je pozvana da zbog svog višegodišnjeg rada na edukaciji za dječja i ljudska prava sudjeluje aktivno na Forumu o edukaciji za ljudska prava Vijeća Evrope u Budimpešti tako što vodi radnu grupu "Rješavanje sukoba i održavanje mira".

 5. U studenom 2001. Maja Uzelac ima prezentaciju rada i glavnih projekata Malog koraka na kongresu "Mirovno obrazovanje u Evropi" na Sveučilištu u Klagenfurtu.

III.

 1. U travnju/svibnju 2002. Maja Uzelac, zajedno s dr. Otto Feinsteinom kao kursdirektorom, u okviru kursa na IUC-u u Dubrovniku "Globalization and the Politics of Inclusion: Civic Literacy and Civic Education" - organizira sudjelovanje naših teoretičara i praktičara u tom području. Održala je predavanje "Državljanski odgoj i pedagogija oslobođenja".

 2. U svibnju 2000., siječnju i lipnju 2001. te svibnju 2002. Mali korak sudjeluje s dvije predstavnice na pripremnim i završnim sjednicama za Specijalnu sjednicu UN-a o djeci. Istovremeno je kao nevladina organizacija koja se bavi mirovnim obrazovanjem dobila poziv od dr. Betty Reardon s Columbia university za prezentaciju svojih programa i rada pred studentima i profesorima s odjela mirovnih studija.

 3. Maja Uzelac je kao predstavnica nevladine organizacije Mali korak dobila čast i da govori u vezi s pravom djece na miran život. 10. svibnja 2002. bila je jedna između 8 pozvanih govornika iz nevladinog sektora iz cijelog svijeta na Specijalnoj sjednici Generalne Skupštine UN o djeci u New Yorku . Dobila je svojih 5 minuta – kao zadnji govornik zadnjeg dana zasjedanja, časak prije donošenja završnog dokumenta ("Svijet po mjeri djece").

 1. Lisabon: 12.6. 2003. Maja Uzelac po pozivu Odjela za psihologiju drži na UNIVERZIDADE LUSOFONO predavanje "Program mirovnog obrazovanja u Hrvatskoj" uz projekciju filma "Malog koraka" Peer Mediators.

 2. 25 - 29. lipnja, Antwerpen; Belgija: Mali korak je postao članom DARE - velike internacionalne mreže organizacija koje imaju za osnovnu djelatnost edukaciju za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Na osnivačkoj skupštini Maja Uzelac izabrana je za člana Upravnog odbora.

 3. Dubrovnik, kolovoz/rujan 2003. Mali korak surađuje potpuno volonterski u organizaciji međunarodnog seminara za mlade "Novi val – vizija mladih". Asima Selaković, Jagoda Tonšić Krema i Maja Uzelac vode radionice i prezentacije u okviru sesija "Učitelji novog vala".

 4. Nizozemska, Soesterberg, 13-15. 9. 2003. internacionalna konferencija s radionicama i predavanjima "Conflict Resolution in Schools". Ministarstvo prosvjete i športa RH po prvi put šalje predstavnika jedne nevladine organizacije koja se bavi sukobima u školi na stručni skup u inozemstrvo. Tu je mali korak dobio sjajnu razmjenu iskustava i informacija (knjiga) sa značajnim autorima knjiga i novih modela programa (Richard Cohen, Elee Keen, Anke Kooke).

 5. 25. 10. 2003. OKRUGLI STOL/KONFERENCIJA "Dileme obrazovanja za demokraciju" koji organizira Mali korak u suradnji sa zakladom Heinrich Boell. Pozvani uvodničari:16 eksperata, nastavnika, sveučilišnih profesora, javnih djelatnika, aktivista. Na konferenciju se odazvalo još 45 ljudi, najviše nastavnika srednjih škola.

 6. U siječnju 2004. objavljen je zbornik s izlaganjima i diskusijom s te konferencije.

 7. 17. 12. javna rasprava o Komplementarnom izvještaju za Odbor za ljudska prava u Genevi u Centru za ljudska prava u Zagrebu. Mali korak je jedna od tri NVO koja je pisala Komplementarni izvještaj nevladinih organizacija na drugo državno izvješće o situaciji djece i mladih u RH, posebno zadužena za područje obrazovanja, a koja će 7.6. 2004. usmeno predstaviti svoj dio izvještaja u Genevi Odboru za ljudska prava.