Glavni cilj osnivanja Centra je promicanje i unapređenje kulture mira i nenasilja, ljudskih prava i demokratičnog građanskog djelovanja. Centar mali korak teži ostvarenju toga cilja kroz:

 1. osnaživanje i obrazovanje ljudi za participacijski, kooperativni, demokratični zajednički život koji čini mali korak ka socijalnoj transformaciji i politici jednakih mogućnosti

 2. podupiranje procesa nenasilnog rješavanja sukoba, suradničkih odnosa i tolerancije, gradnje uzajamnog povjerenja i podrške, te poštivanja različitosti u profesionalnome i svakodnevnom životu, a posebno u radu s djecom

 3. poticanje duha tolerancije, interkulturalne i interkonfesionalne suradnje među ljudima i poštivanja ljudskih prava

 4. podupiranje i ohrabrivanje civilnih inicijativa koje se zalažu za miroljubivo rješavanje sukoba, nenasilnu akciju i odgoj za razvoj

 5. odgoj za osobni razvoj u duhu povezivanja individualne, socijalne i planetarne ekologije


Metode i oblici rada

Centar ostvaruje svoj program kroz različite oblike grupnih aktivnosti, a najviše u obliku:

 1. radionica, tečajeva, seminara, savjetovanja, okruglih stolova

 2. osnivanjem suradničkih timova za edukaciju, medijaciju i facilitaciju

 3. osnivanjem grupa ili mreže trenera mirovne edukacije (ili edukacije za ljudska prava)

Također i u obliku pisane riječi:

 1. objavljivanjem prikladne literature (brošura, biltena, priručnika)

 2. prikupljanjem, razmjenom i prevođenjem knjiga iz područja kulture mira i nenasilja.

Više o našim metodama i oblicima rada pogledajte pod Edukacija>.


Glavne djelatnosti Centra kojima ostvaruje svoje osnovne ciljeve je poduka kroz:

 1. edukaciju za ljudska prava i demokratsko građanstvo, posebno u području:

 2. - ovladavanja metodama i tehnikama nenasilnog rješavanja sukoba (u školi, obitelji, susjedstvu, na poslu)

 3. - treninga za trenere u mirnom rješavanju sukoba i nenasilnoj komunikaciji putem tečajeva,seminara ili radionica

 4. - poticanja i izrade programa i projekata kreativnog rješavanja sukoba za specifične potrebe (djece i odraslih, članova neprofitnih udruga

 5. i drugih grupa)

 6. - procesnog rada na sukobima s različitim grupama korisnika

 7. medijaciju (posredovanje) i facilitaciju (umijeće vođenja grupne interakcije i rada u grupi)

 8. vježbanje komunikacijskih vještina

 9. vođenje/facilitiranje/vježbanje nenasilne komunikacije

 10. vježbanje kooperacije i timskog rada (umijeće donošenja osobnih i grupnih odluka, vještine grupnog kreativnog rješavanja problema, načela suradnje)

 11. objavljivanje (i prevođenje) knjiga, posebno priručnika, brošura i stručne literature u području kulture mira i nenasilja.

Više o našim djelatnostima pogledajte pod Aktivnosti i projekti>.

Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

 1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_1_link_0