Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

 1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_2_link_0

okrugli stol

dileme obrazovanja za demokraciju
što će škola demokraciji?
što će demokracija školi?

25.10.2003.
Novinarski dom, Zagreb

Postavke – polazišta za raspravu

Učenje za ljudska prava i demokraciju priznato je kao legitiman, štoviše bitan dio obrazovnog sistema u Hrvatskoj. Nema, međutim, pravog vrednovanja o tome kako i koliko taj obrazovni sistem doista pridonosi učenju za ljudska prava, demokraciju i aktivno državljanstvo. Odluka da se ne provodi putem posebnog programa ili predmeta trebala je to učenje situirati kroskurikularno, odnosno u svim drugim za to više ili manje pogodnim programima. Bez odgovarajućeg istraživanja i ocjene, ne može se reći koliko je ta nakana uspjela i kakva je kvaliteta njezinih rezultata. S druge pak strane, obrazovne institucije samom svojom strukturom pronose višestoljetnu tradiciju autoritarnosti, koju donekle uspijevaju načeti tek napori osobito inovativnih nastavnica i nastavnika i drugih aktera. Autoritarno shvaćanje društva i politike, koje je preživjelo i 'demokratski preokret' 1990., prožima sve obrazovne programe i prateću udžbeničku produkciju. Osim nekih ad hoc analiza udžbenika, ni do danas nije istraženo kako taj sklop institucionalne strukture, obrazovnih metoda i sadržaja djeluje i na autoritarnost, odnosno demokratičnost oblika svijesti generacija koje prolaze kroz taj proces.

U gotovo neprestanim raspravama o reformama cijelog obrazovnog sistema, pa i u nešto manje zastupljenim raspravama o obrazovnim i odgojnim metodama, često ostaje u sjeni pitanje specifičnih sadržaja - znanja, sposobnosti i stavova bitnih za demokratsko djelovanje mladih državljanki i državljana. Okrugli stol će se stoga koncentrirati na tri pitanja:

 1. Kakva znanja, sposobnosti i stavove postojeći obrazovni sistem sada pruža mladim generacijama da bi upoznale svoja demokratska prava i znale se njima služiti?

 2. Kakve implicitne spoznaje i stavove spram društvenih odnosa pronose predmeti poput povijesti, jezika i književnosti? Što učenju za demokraciju daju predmeti etike, politike i gospodarstva? Je li zanemareno društvenoznanstveno istraživanje stavova i znanja kao element vrednovanja obrazovnog sistema? ...

 3. Koje su poznate alternative, međunarodni uzori, domaće inovacije i praksa ostalih oblika neformalnog obrazovanja/učenja za demokraciju?

 4. Može li se demokracija uvoziti i je li obrazovanje navlastit 'kanal' takva transfera? Koji je odnos između učenja i prakticiranja demokracije u formalnom i neformalnom obrazovanju? Koji je odnos između učenja unutar formalnog obrazovnog sistema i djelovanja putem inicijativa i skupina civilnog društva?

 5. Što bi i kako trebalo mijenjati u formalnom i neformalnom obrazovanju/učenju za demokraciju?

 

program - okrugli stol
vrijeme održavanja: 25.10.2003. 10-18 sati
mjesto: Novinarski dom, Zagreb

 1. 10:10-11:00

 2. 1. obrazovanje u političkom kontekstu

 3. Ksenija Matuš, prof. Što će demokracija školi? Što će škola demokraciji?:

 4. mr. Luciano Lukšić: Može li demokratizacija obrazovanja obrazovati demokraciju?

 5. dr. Ivo Goldstein: Nastava povijesti - faktor izobrazbe ili indoktrinacije?

 6. dr. Vlatka Domović: Stavovi srednjoškolaca prema demokratskim vrijednostima

 7. mr. Berto Šalaj:Politička kultura hrvatskih srednjoškolaca

 8. 11:00-11:45

 9. diskusija

 10. 11:45-12:00

 11. pauza za kavu

 12. 12:00-12:50

 13. 2. metode – stare, nove, alternativne

 14. Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.: Nove metode učenja i poučavanja i Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

 15. Bojan Munjin: Šarm i kako ga steći: škole ljudskih prava za srednjoškolce

 16. Asima Selaković, prof.: Projekt Građanin

 17. dr. Vedrana Spajić Vrkaš: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu – rezultati i planovi

 18. Živka Franković, prof.: Projekt Škola demokracije

 19. 12:50-13:30

 20. diskusija

 21. 13:30-14:30

 22. ručak

 23. 14:30-15:30

 24. 3. može li društvo učiti?

 25. mr. Tihomir Žiljak:Cjeloživotno učenje demokracije

 26. dr. Ladislav Bognar: Zašto naša škola ne može odgajati za demokraciju

 27. Vesna Teršelič: Obrazovanje za demokraciju i otpor – pristupi Centra za mirovne studije i Centra za ženske studije

 28. Mladen Majetić: Edukacija o demokraciji ili demokracija u procesu učenja?

 29. Maja Uzelac: Političko obrazovanje, politička kultura i učenje za demokratsko građanstvo

 30. mr. Raul Raunić: Demokracija i obrazovanje između političkog čekića i društvenog nakovnja

 31. 15,30 - 17:30

 32. diskusija