Radionice

Onima koji su zainteresirani unaprijediti svoj osobni rast i razvoj njegovanjem nenasilja i suradnje - radom na drugačijoj kulturi od one koju poznajemo, na kulturi mira i nenasilja - i onima koji žele sami poraditi na svojoj profesionalnoj reputaciji i šansama, Mali korak nudi izbor radionica koje razvijaju vještine i modele ponašanja u duhu suradnje, tolerancije, uzajamnog povjerenja i podrške, kreativnog rješavanja sukoba i nenasilne komunikacije. Nekoliko puta godišnje organiziramo seminare za zainteresirane, a članovima naše udruge šaljemo pozive. Za članove je - ukoliko se seminari i radionice organiziraju u Zagrebu - edukacija besplatna. Tijekom edukacije prolazimo situacije, vježbe, aktivnosti i igre koje možemo primijeniti u svome pozivu i životu.

Radionice su posebno strukturirane za potrebe prosvjetnih djelatnika (odgojitelja, učitelja, nastavnika, profesora) i dugih profesionalaca (socijalnih radnika i drugih pomagača u grupnome radu s mladima) te za članove grupa civilnih inicijativa i nevladinih organizacija.

 1. Osposobljavanje i usavršavanje u tehnikama građenja grupe i grupnog vođenja te metode podučavanja/učenja

 2. Umijeće građenja grupe

 3. Načela rada u grupi

 4. Uloga voditelja (facilitatora) i uspješno vođenje grupne interakcije (facilitacije)

 5. Promatranje procesa u grupi

 6. Tipična ometajuća ponašanja u grupi

 7. Rad u različitim grupnim formama i strukturama

 8. Umijeće davanja i primanja povratne informacije

 9. Strukturiranje, razvijanje i vođenje timskoga rada

 10. Pozitivne strategije u pristupu poslu

 11. Vještine vođenja edukacijskih ustanova (menadžment za škole)

 12. Metode podučavanja i učenja

 13. Modeli učenja

 14. Karakteristiike stilova učenja

 15. Metode podučavanja i stilovi učenja

 16. Tehnike kreativnog mišljenja i vježbe vođene fantazije

 17. Program strukturiranog učenja socijalne kompetentnosti

 18. Evaluacija grupnog procesa (procesna evaluacija)

 19. Komunikacijske vještine i vještine upravljanja sukobom (u školi, obitelji, susjedstvu)

 20. Umijeće nenasilne komunikacije

 21. Verbalna i neverbalna komunikacija

 22. Što je nenasilna komunikacija - umijeće aktivnog slušanja

 23. Vježbe asertivnosti: JA i TI poruke - pretvaranje TI poruka u JA poruke

 24. Vježbe parafraziranja i jasnog izražavanja osjećaja i potreba

 25. Vježbe dekodiranja poruka

 26. Pružanje empatije sebi samoj/samome

 27. Kako reagirati u naročito delikatnim komunikacijskim situacijama (okrivljavanje, prijetnja, napad)

 28. Vještine upravljanja sukobom

 29. Tipovi sukoba - personalni i grupni sukobi

 30. Načela suradnje i timskoga rada

 31. Negubitničke metode rješavanja problema/sukoba

 32. Vještine grupnoga rješavanja problema

 33. Reaktivni i proaktivni modeli ponašanja

 34. Medijacija i pregovaranje

 35. Sukobi u obitelji, među djecom u školi, u susjedstvu, na poslu

Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

 1. radionice

   

suradnici/e

   

forumhttp://www.malikorak.hr/forumhttp://www.malikorak.hr/forumshapeimage_2_link_0

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_3_link_0