Centar za kulturu mira i nenasilja

Kraljevec 77a, Zagreb,

tel./fax. 01 4578 341

e-mail: mkorak@zamir.net

o nama

   

obavijesti

   

edukacija

  1. radionice

   

suradnici/e

   

MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja • Kraljevec 77a, 10000 Zagreb • t. 01 4578 341 • f. 01 4578 341 • e. mkorak@zamir.net

Za roditelje

Čemu ovakav priručnik? Roditeljska uloga jedna je od najzahtjevnijih u životu. Roditelji su se našli u toj ulozi bez ikakve pripreme, najčešće i bez svjesne odluke da budu roditelji, a gotovo redovito s uvjerenjem da svatko zna biti roditelj. Osim onog prvog tečaja o porodu i kako s dojenčadi, roditelji dalje stječu „znanja“ i vještine uglavnom kroz svoja iskustva, kroz vlastite vrlo stresne situacije s djecom, učeći u hodu i živeći s nadom da će na kraju sve dobro ispasti. Uvjerenje da je tu potrebno svladati neke vještine, razumjeti potrebe u različitim fazama razvoja djece i razvoja obitelji  izgleda apsurdno, dok nikome nije apsurdno da je za vožnju automobila potrebno položiti vozački ispit.
Kolikogod da je rađanje i odgoj djece duboko osobna stvar, to nije privatni pothvat, nego društveno odgovoran čin. Obitelj i roditeljske uloge su s jedne strane ostavljene sferi privacije, dok se s druge strane od roditelja očekuje društvena zadaća: da djecu osposobe za društveno odgovoran  život. U istraživanjima se često napominje da se slabo respektira činjenica da se stavovi i vrijednosti djece i mladih o ljudskim pravima, o općem dobru i društvenoj zajednici formiraju u obiteljima.

Osnovna ideja i namjena knjige. Smjer demokratizacije zapadnih društava dovodi do promijenjene paradigme odnosa dijete-roditelj i međusobnih odnosa bračnih partnera: u središtu je uspostava odnosa temeljenih na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju.Riječ je o integrativnom modelu roditeljstva, o partnerskom roditeljstvu.

Sve to stavlja pred roditelje zahtjeve kojima nisu dorasli; oni sami počinju prepoznavati potrebu za stjecanjem novih kompetencija počevši od toga kako komunicirati sa svojom djecom, kako razvijati vlastitu socijalnu kompetenciju i socijalnu kompetenciju djeteta (njihovu socijalnu osjetljivost i odgovornost).

Osnovna ideja priručnika je sustavni rad s roditeljima na razvijanju roditeljske kompetencije i vještine "dobrog roditeljstva" pomoću radioničkog načina rada.

Riječ je o obrazovnom programu za roditelje djece svih starosnih dobi, danas često nazvanom "škola za roditelje" kojeg nudimo roditeljima na temelju njihovih potreba i problema koje imaju u odgoju i odnosima s djecom. Njima, roditeljima, namijenjeni su svi uvodni tekstovi u različite teme ovog priručnika.

No drugi dio tekstova u svakoj temi namijenjen je onima koji žele okupiti i senzibilizirati roditelje za roditeljske kompetencije –i tu je opis KAKO TO RADITI. Priručnik ima stoga višeznačnu usmjerenost i operira  na dvije razine, jednom kao voditelj za roditelje, a drugi put kao instruktor odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, socijalnim radnicima, pedagozima i psiholozima. U tom svojstvu je zamišljen kao posebno organizirani odgojni rad različitih institucija: dječjih vrtića, škola, obiteljskih centara i nevladinih edukacijskih organizacija. Ponajviše se obraća  školama jer njima je pomoć i uključivanje roditelja nužda, a osim toga - ovaj rad je moguć kao izvanastavni ili kao izborna nastava u okviru zdravstvenog odgoja.  Škola može biti dobar posrednik i inicijator suradnje s roditeljima u okviru koje se može naći i obrazovanje roditelja za "aktivno“ ili „dobro roditeljstvo".

Priručnik je u najširem smislu namijenjen svim onima koji su stručno osposobljeni za pedagoško-psihološki rad i edukaciju odraslih, te imaju volju voditi posebne obrazovne programe za roditelje. Misli se pritom na one prosvjetne djelatnike koji su stekli ili će dodatnim osposobljavanjem steći komunikacijske vještine, umijeće rješavanja sukoba, vještine donošenja odluka i obrazovanje u grupnoj dinamici.

No priručnik izborom tema (elaboriranih unutar uvodnih tekstova u svaku temu) kao i primjerima slučajeva može biti koristan (i bez „škole“) zainteresiranim roditeljima.

Priručnik je tiskan uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u okviru provedbe trogodišnjeg projekta/programa "Ljudska prava i civilna kultura u školama".


Želite li nabaviti knjigu - obratite nam se izravno telefonom/faxom ili mailom. Mi ćemo vam knjigu dostaviti prema dogovoru.

in Englishhttp://www.malikorak.hr/englishhttp://www.malikorak.hr/englishshapeimage_2_link_0